Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Formand Anne Kristine Axelsson, direktør
Stedfortrædere Lisbet Dyerberg, kundecenterdirektør
Hannah Holm Olsen, sektionschef
Sundhedsstyrelsen
Medlem Jane Frølund Thomsen, overlæge
Stedfortræder Johan Hviid Andersen, professor, overlæge, ph.d.
Stedfortræder Sorosh Taba, afdelingslæge, ph.d.
Arbejdstilsynet
Medlem Jonas Lyngse Larsen, jurist
Stedfortræder Mette Ploug Krølner, jurist
Stedfortræder Carl Suwalski, psykolog 
Dansk Arbejdsgiverforening
Medlem Annemette Juul, chefkonsulent, DA
  Jens Skovgaard Lauritsen, chefkonsulent, DA
Stedfortrædere Annette Hoffmann, chefkonsulent, DI
  Katrine Nordbo Jakobsen, chefkonsulent, DA
  Michael Bacci, chefkonsulent, Dansk Erhverv
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Medlemmer Peter Poulsen, forbundssekretær, Dansk Metal
  Claus Hanghøj, advokat, 3F
  Ann-Beth Kirkegaard, konsulent, advokat, FH
Stedfortrædere Anne Marie Ege Bryde, socialrådgiver, Socialrådgiverne
  Anne Bech Nielsen, advokat, FOA
  Jane Nielsen, socialrådgiver, HK
  Mette Nielsen, forbundssekretær, Fængselsforbundet
  Cecilia Ricard, advokatfuldmægtig, Dansk Elforbund
De offentlige arbejdsgivere
Medlem Nina Roth, konsulent, KL
Stedfortræder Ane Marie Nebel Pedersen, konsulent, Danske Regioner
Stedfortræder Karen Boesen, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen