Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Formand Anne Kristine Axelsson, direktør
Stedfortræder Lisbet Dyerberg, kundecenterdirektør
Stedfortræder Eliane Hove, sektionschef
Sundhedsstyrelsen
Medlem Jane Frølund Thomsen, overlæge
Stedfortrædere Johan Hviid Andersen, professor, overlæge, ph.d.
Arbejdstilsynet
Medlem Gitte Møller Fischer, jurist
Stedfortræder Patricia Pihl, psykolog
Stedfortræder Trine Kragelund, specialkonsulent
Dansk Arbejdsgiverforening
Medlem Lena Søby, chefkonsulent
  Povl-Christian Jensen, chefkonsulent
Stedfortrædere Annette Hoffmann, chefkonsulent
  Katrine Nordbo Jakobsen, chefkonsulent
  Michael Bacci, chefkonsulent
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Medlemmer Peter Poulsen, forbundssekretær
  Claus Hanghøj, advokat
  Ann-Beth Kirkegaard, konsulent, advokat

Stedfortrædere

Anne Marie Ege Bryde, socialrådgiver           

 

Anne Bech Nielsen, advokat

 

Jane Nielsen, socialrådgiver

 

Mette Nielsen, forbundssekretær
  Jacob Gjedde, jurist
De offentlige arbejdsgivere
Medlem Nina Roth, konsulent
Stedfortræder Susanne Stærkind, konsulent
Stedfortræder Louise Maria Koch Albret, fuldmægtig

 

Opdateret oktober 2021