Vejledninger

Her på siden finder du Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledninger.

Vejledninger om:

 

Vejledninger om erhvervssygdomme:

Titel

Format

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005, 17. udgave.

html

Guide til at bruge vejledning om erhvervssygdomme

pdf

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven anmeldt før 2005

pdf 

Vejledning om arbejdsbetingede armlidelser anmeldt før 2005

html

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser

html

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005

html

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer anmeldt før 2005 

html

Vejledning om arbejdsbetingede lænderygsygdomme anmeldt før 2005

html 

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader

html

Vejledning om opløsningsmiddelforgiftning

html

 

Vejledninger om tab af erhvervsevne:

Titel

Format

Kort om 

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

html

 

Vejledning om fastsættelse af årsløn

html

pdf

Vejledning om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller

html

 

Vejledning om fradrag i erstatning for tab af erhvervsevne når skadelidte er tjenestemand eller lignende

html

 

Teknisk vejledning om at fastsætte årsløn for skader sket i 2022

html

 

 

Vejledninger om behandlingsudgifter, beløb og ydelser:

Titel

Format

Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring

Supplerende skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter (2016)

html

pdf

Vejledning om satser i 2022 for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

html

Vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2022 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

html

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2022 for skader fra 1. januar 2011

html

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring for arbejdsskader før den 1. januar 2011

html

 

Diverse:

Titel

Format

Kort om 

Den vejledende méntabel

html

 

Vejledning om anerkendelse af skader ved håndsrækninger

pdf

 pdf

Vejledning om erstatning ved dødsfald

html

 pdf

Vejledning om særlig godtgørelse

html  

Vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring

html

 pdf

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader html  
Vejledning om genoptagelse af sager html  
Vejledning om genvurdering af sager html  

Vejledning om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl.

pdf

 

 

Vejledninger om internationale regler:

Titel

Format

Vejledning om EF-regler om social sikring

html

Vejledning om arbejdsskadesikring i forhold til forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

html 

 

Vejledninger om private erstatningssager:

Titel

Format

Vejledning i behandling af private forsikringssager

html

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven

pdf

Vejledning om vurdering af erhvervsevnetab for selvstændige erhvervsdrivende efter erstatningsansvarsloven

pdf

Vejledning om senfølger efter blødddelsskader

html