Højesterets dom af 9. april 2024 om erhvervsevnetab i et fleksjob

Ankestyrelsen har den 22. maj 2024 offentliggjort en nyhed på deres website om Højesterets dom af 9. april 2024, hvor Ankestyrelsen var indstævnet. Dommen handler om erhvervsevnetabet for en person i fleksjob. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henviser til Ankestyrelsens hjemmeside.

Læs mere her hos Ankestyrelsen