Kuskehånd optages som ny erhvervssygdom på fortegnelsen

Det er muligt at få genoptaget sager om kuskehånd efter vibrationsudsættelse, som tidligere er blevet afvist.

Erhvervssygdomsudvalget og AES besluttede på det principielle møde den 11. juni 2024 at optage kuskehånd (Dupuytrens kontraktur) som følge af mange års udsættelse for håndholdt vibrerende værktøj i betydeligt omfang på fortegnelsen over erhvervssygdomme. 

Baggrunden er, at Erhvervssygdomsudvalget og AES drøftede en ny udredningsrapport om kuskehånd, som viser, at der er moderat evidens for en årsagssammenhæng mellem udsættelse for vibrationer og udvikling af kuskehånd. Det er ikke muligt i rapporten at identificere sikre tærskelværdier.

På baggrund af rapporten vurderede Erhvervssygdomsudvalget og AES, at kravene til medicinsk dokumentation på ny fortegnelse og tilsvarende på gammel fortegnelse er opfyldt i tilstrækkelig grad, så kuskehånd kan placeres på ny fortegnelse punkt C.3 om vibrationsudsættelse og tilsvarende på gammel fortegnelse gruppe E, punkt 5. AES vil på vegne af Erhvervssygdomsudvalget kontakte Arbejdstilsynet og indstille til beskæftigelsesministeren, at kuskehånd efter vibrationsudsættelse som nævnt ovenfor opfylder kravene for at blive optaget på fortegnelse over erhvervssygdomme. 
 

Mulighed for genoptagelse

Som følge af drøftelserne i Erhvervssygdomsudvalget kan tidligere afviste sager om kuskehånd efter vibrationsudsættelse anmodes genoptaget. Det er ikke muligt for AES at fremsøge sagerne, og du skal derfor selv henvende dig, hvis du ønsker din sag genoptaget.
 

Hvad skal du gøre?

Du skal svare på spørgsmålene i det online spørgeskema: Her er et link til det online spørgeskema.

Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12). Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages.

 

Læs mere om rapporten og praksis her