Ny vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2024

Arbejdstilsynet har udsendt ny vejledning om regulering af arbejdsskadelovens satser fra 1. januar 2024.

Vejledningen indeholder de ændringer, der følger af lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen).