Ny viden om asbestose medfører ikke ændringer i AES’ praksis

Ny udredningsrapport giver ikke anledning til ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme eller i forelæggelsespraksis for Erhvervssygdomsudvalget.

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) drøftede på principielt møde i marts 2024 en ny udredningsrapport om eksponeringsniveauer af asbest og udvikling af asbestose.

Samlet set konkluderede forskerne, at der var flere eksempler i litteraturen på, at asbestose kunne optræde efter mindre end 25 fiberårs asbestudsættelse, men studierne var af svingende kvalitet. Der var derfor begrænset evidens for, at kumuleret asbesteksponering på 25 fiberår eller mindre øgede muligheden for at udvikle asbestose.

AES og Erhvervssygdomsudvalget var enige om, at rapporten ikke beskrev ny viden, der gjorde, at der skulle foretages ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme eller i forhold til forelæggelsespraksis.

AES kan forelægge konkrete sager for Erhvervssygdomsudvalget, hvis der har været tale om lungeasbestose og en særlig asbestudsættelse, latenstid eller andet relevant. Udvalget vil herefter tage stilling til, om sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art.
 

Mere om udredningsrapporten

Udredningsrapporten hedder ”Systematic review of the association between exposure to asbestos and the development of asbestosis” og er udarbejdet af Trine Østergaard, Jakob Hjort Bønløkke, David Sherson, Harald W. Meyer, Saher Burhan Shaker, Jesper Bælum, Vivi Schlünssen, Jesper Rømhild Davidsen, Alex Burdorf, Thomas Kraus, Henrik Kolstad, Øyvind Omland, Iben Brock Jacobsen og Jens Peter Bonde.

De to forskere, der har foretaget review af udredningsrapporten, er Maria Albin og Daniele Mandrioli.

Rapporten blev præsenteret for udvalget på det principielle møde af Jakob Hjort Bønløkke. 

Rapporten var bestilt af Erhvervssygdomsudvalget på principielt møde i marts 2019, og rapporten var en opfølgning på AES’ og Erhvervssygdomsudvalgets ønske om opdateret viden på området. 
 

Hvad er praksis i dag?

Lungeasbestose er en kronisk lungesygdom med interstitiel lungefibrose, der skyldes indånding af asbeststøv. Sygdommen er optaget på gammel fortegnelse gruppe C, punkt 2a og under tilsvarende på ny fortegnelse over erhvervssygdomme punkt E.3.1.
 

For at lungeasbestose kan anerkendes efter fortegnelsen, kræves som udgangspunkt en betydelig asbestudsættelse, der svarer til: 

  • Mindst ét års massiv udsættelse (for eksempel ved nedrivningsarbejde med sikker asbestudsættelse eller anden direkte asbesthåndtering (for eksempel isolatører hvor arbejdet er foregået i små lukkede rum og uden maske), eller
  • 5-10 års moderat asbestudsættelse (for eksempel værftsarbejde i lukkede rum, specialbeskæftigelse med eternittage (for eksempel taglæggere og tømrere), VVS-arbejde eller isoleringsarbejde med regelmæssig asbestudsættelse, lastbilmekanikere med mange skift af bremsebelægninger med asbest). Indendørs arbejde vejer tungere end udendørs og direkte udsættelse (kontakt) tungere end indirekte udsættelse, eller
  • En udsættelse udregnet til mindst 25 fiberår (fibre/ml). Det vil sige en udsættelse svarende til én fiber/ml i 25 år, 2 fibre/ml i 12,5 år og så videre.