Ny viden om slidgigt i hofterne medfører ikke ændringer i AES’ praksis

Ny udredningsrapport giver ikke anledning til ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme eller i forelæggelsespraksis for Erhvervssygdomsudvalget.

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) drøftede på principielt møde i slutningen af oktober 2023 en ny udredningsrapport om sammenhængen mellem arbejdsmæssige belastninger og udvikling af slidgigt i hofterne. 

Udredningsrapporten indeholder en grundig gennemgang af den nuværende viden om sammenhængen mellem arbejdsmæssige belastninger og udvikling af slidgigt i hofterne. Resultaterne viste blandt andet, at tunge løft øger risikoen for udvikling af slidgigt i hofterne. 

AES og Erhvervssygdomsudvalget var enige om, at rapporten ikke beskrev ny viden, der gjorde, at der skulle foretages ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme eller i forhold til forelæggelsespraksis. 

Mere om udredningsrapporten

Udredningsrapporten hedder ”Hip osteoarthritis and occupational mechanical exposures: A reference document” og er udarbejdet som et systematisk review af Alexander Jahn, Johan Hviid Andersen, David Høyrup Christiansen, Andreas Seidler og Annett Dalbøge. Den blev præsenteret for udvalget på det principielle møde af Alexander Jahn. 

Rapporten var bestilt af Erhvervssygdomsudvalget på principielt møde i maj 2020, og rapporten var således en opfølgning på AES’ og Erhvervssygdomsudvalgets ønske om ny viden på området. 

Hvad er praksis i dag?

Slidgigt i begge hofteled er optaget på gammel fortegnelse under gruppe E, punkt 13 og tilsvarende på ny fortegnelse over erhvervssyg­domme under punkt B.3. 

For at slidgigten kan anerkendes som erhvervssygdom skal det være tale om påvirkninger i form af hoftebelastende løftearbejde med mange tunge enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en lang årrække. De enkelte belastningskrav er nærmere uddybet i vejledning om erhvervssygdomme kapitel 3, for så vidt angår ny fortegnelse.