Årsredegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet

Den årlige redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet beskriver de drøftelser, som Erhvervssygdomsudvalget og AES har haft i løbet af året, og indeholder statistik om de sager, som udvalget har behandlet i 2018.

I 2018 har Erhvervssygdomsudvalget behandlet 463 konkrete sager - heraf blev 349 sager indstillet til anerkendelse, mens 82 sager blev indstillet til afvisning. De resterende 32 sager er blevet udsat eller trukket fra behandling på mødet. Årsagen til den store mængde sager, der blev behandlet i udvalget, var en ekstraordinær indsats for at få afviklet mange gamle sager.

Der blev i 2018 afholdt tre principielle møder i Erhvervssygdomsudvalget. På møderne er der ikke taget beslutninger, der har betydet ændringer af den aktuelle erhvervssygdomsfortegnelse.

De væsentligste principielle drøftelser, som AES og Erhvervssygdomsudvalget har haft i 2018 handlede om de tre temaer:

  • Skuldersygdomme
  • Kræftsygdomme
  • Lungeasbestose

Fakta: Hvad laver Erhvervssygdomsudvalget?

Erhvervssygdomsudvalget har til opgave at indstille, hvilke sygdomme der kan blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelse. Når en sygdom er på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan AES anerkende den som en arbejdsskade.

Erhvervssygdomsudvalget behandler også konkrete arbejdsskadesager, og kan her indstille sygdomme, som ikke er på erhvervssygdomsfortegnelsen, til anerkendelse.