Årsredegørelsen om arbejdet i Erhvervssygdomsudvalget i 2017 er offentliggjort

Årsedegørelsen beskriver de principielle drøftelser, som udvalget har haft i løbet af året, og indeholder statistik om de sager, som udvalget har behandlet i løbet af 2017.

I 2017 er der blevet behandlet 255 konkrete sager heraf 201 sager om psykiske sygdomme og 54 sager om fysiske sygdomme.

Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser på de principielle møder har i 2017 været knyttet til fire temaer: Psykisk sygdom, kræftsygdomme, kontakteksem samt andre sygdomme.

Drøftelserne førte ikke til ændringer af de eksisterende fortegnelser over erhvervssygdomme, men dannede grundlag for præciseringer i vejledningen om erhvervssygdomme, der per 1. juli 2018 udkommer i en 12. udgave.

Udvalget har i 2017 via Arbejdsmiljøforskningsfonden iværksat to udredninger, som når de er færdige - skal drøftes i Erhvervssygdomsudvalget.

Udredningerne omhandler ”Andre psykiske sygdomme end PTSD efter udsættelse for vold og trusler" og ”Belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af psykisk sygdom i form af depression og belastningsreaktion”.

Udredningsrapporterne forventes at blive afleveret i 2018 og 2019.