Ændring af kravene til anerkendelse af skuldersygdomme

Det betyder, at tidligere afviste sager om skuldersygdomme fra før 1. januar 2005 kan genoptages.

På et møde d. 29. maj besluttede Erhvervssygdomsudvalget at indstille til ministeren, at fortegnelsen om anerkendelse af erhvervssygdomme fra før 1. januar 2005 skulle ændres, sådan at kriterierne for anerkendelse af skuldersygdomme - Gruppe E, punkt 6.c. - bliver tilsvarende de krav, som gælder for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005. 

Hvad betyder det?

Det betyder, at en skuldersygdom (rotator cuff syndrom/impingementsyndrom eller symptomer fra den lange bicepssene) kan anerkendes som arbejdsbetinget, hvis den er opstået som følge af:

  1. Repetitive (gentagne) og kraftfulde skulderbevægelser i kombination med en vurdering af armens stilling ved belastning
  2. Statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere

Fortegnelsen vil blive ændret med virkning fra 1. januar 2019, men allerede nu kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandle tidligere afviste sager efter de nye krav.

Hvad skal jeg gøre, hvis min skuldersygdom tidligere er blevet afvist?

Din afviste sag kan genoptages, hvis årsagen til at den tidligere blev afvist var, at du ikke havde haft relevant skulderbelastende arbejde. 

I disse sager vil vi kigge på din sag igen for at tage stilling til, om du nu opfylder kravene til anerkendelse af din skuldersygdom. 

Du skal kontakte os for at få din sag genoptaget. Du kan enten benytte vores selvbetjeningsløsning Se Sag (kræver NemId), eller du kan kontakte os per telefon eller mail. Vi har mulighed for at behandle din tidligere anmeldte skuldersygdom, selv om det er mange år siden du anmeldte den første gang. 

Selv om vi behandler din sag igen, kan vi godt komme til det samme resultat.

Baggrunden for ændringen

Baggrunden for udvalgets beslutning om at ændre fortegnelsens krav til anerkendelse er en ny udredning om netop årsagssammenhænge mellem skuldersygdomme og arbejdsbelastninger (”Association between occupational mechanical exposures and subacromial impingement syndrome”).

Udredningen er udarbejdet af en forskergruppe fra Dansk Ramazzini Center Aarhus og Herning.  

Udredningsrapporten fastslår, at der i dag foreligger tilstrækkelig solid forskning til også at ændre kravene til anerkendelse af skuldersygdomme, der behandles efter den gamle fortegnelse om kravene til anerkendelse af skuldersygdomme.