AES afskaffer “fuldmagt 88”

AES afskaffer nu den såkaldte “fuldmagt 88”. Dermed gøres det enklere for forsikringsselskaber at se oplysningerne i en arbejdsskadesag.

Siden 2018 har forsikringsselskaber skullet bruge en fuldmagt fra den tilskadekomne, for at få adgang til sagens oplysninger i AES’ selvbetjeningsløsning Se Sag. Den såkaldte “fuldmagt 88”.

Fuldmagten blev indført af hensyn til sikring af personoplysninger i sagerne, men har medført et ekstra skridt i sagsbehandlingen.

Siden 2018 har AES arbejdet på løsning, der automatisk kan skjule irrelevante personoplysninger fra sagerne – sådan at fuldmagt 88 ikke længere vil være nødvendig.

Løsning på vej

Løsningen er nu udviklet, og AES er nået til den sidste testfase, inden den kan sættes i drift.

Når løsningen er indført, vil forsikringsselskaberne ikke længere skulle indhente fuldmagt fra den tilskadekomne og kan dermed hurtigere og enklere få adgang til oplysningerne i arbejdsskadesagen. Dermed forkortes sagsbehandlingstiden i mange tilfælde.

Samtidig betyder løsningen, at alle oplysninger om den tilskadekomne, som er irrelevante for forsikringsselskabet, er skjult.

Forventningen er, at løsningen vil være klar midt/slut 1. kvartal 2024 – den endelige dato meldes ud i januar 2024.