AES forkorter midlertidigt partshøringsfristen i forbindelse med overgang til nyt sagsbehandlingssystem

Fra den 1.december 2021 klokken 10:00 forkorter vi fristen for partshøring fra 14 arbejdsdage til 7 arbejdsdage.

Ændringen er midlertidig og sker i forbindelse med, at vi forbereder flytning af sager fra vores nuværende sagsbehandlingssystem til vores nye system.

I overgangsperioden kan det ske, at et brev alligevel angiver en frist på 14 dage. I de tilfælde er det altid fristen, som er angivet i brevet, som gælder (dvs. 14 arbejdsdage hvis det fremgår af brevet).

Det er muligt at forlænge partshøringsfristen op til 10 arbejdsdage.

Tilskadekomne eller den, som tilskadekomne har givet fuldmagt til, kan forlænge partshøringsfristen via Se Sag. Dette er en ny funktion i Se Sag, og er en permanent ændring, som skal lette kontakten til AES. 

Øvrige kan kontakte os pr. telefon, hvis de ønsker at få forlænget partshøringsfristen.

Primo 2022 vil partshøringsfristen blive ændret tilbage til 14 arbejdsdage.