AES har overtaget administrationen af CBL Insurance Europe Dac’s arbejdsulykkesforsikringer

Det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac, som også har solgt arbejdsulykkesforsikringer i Danmark, har fået trukket sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed og er erklæret konkurs. AES overtager nu administrationen af de danske arbejdsulykkesforsikringer tegnet hos CBL Insurance.

CBL Insurance Europe Dac (CBL Insurance) fik d. 19. februar 2019 trukket sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed og blev d. 12. marts 2020 erklæret konkurs.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) overtager administrationen af arbejdsulykkesforsikringerne, og vil i den forbindelse gøre alt for at sikre, at kunderne påvirkes mindst muligt.

Hvad skal du gøre som arbejdsgiver med arbejdsulykkesforsikring hos CBL Insurance?

AES varetager administrationen af de arbejdsulykker, der er sket frem til det tidspunkt, hvor der har været forsikringsdækning. Alle forsikringer, der er tegnet hos CBL Insurance, er udløbet efter d. 30. juni 2018.

Hvis du som arbejdsgiver ved, at der er sket en arbejdsulykke, der endnu ikke er anmeldt, skal du hurtigst muligt kontakte AES på aes@atp.dk. Skriv ”CBL Insurance” i emnefeltet.

Hvad skal du gøre som privatperson med en igangværende arbejdsulykkessag hos CBL Insurance?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager administrationen af din arbejdsulykkessag, hvorfor du ikke behøver at foretage dig noget.

Som tilskadekommen får du de ydelser, som du har krav på efter arbejdsskadesikringsloven.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål & Svar om CBL Insurance (pdf)