AES sætter nyt IT-system til arbejdsskadesager i drift

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) sætter nu sit nye it-system i fuld drift. Systemet giver en tidssvarende og fremtidssikret IT-understøttelse i arbejdet med de cirka 50.000 arbejdsskadesager, der anmeldes hvert år.

Et nyt og tidssvarende IT-sagsbehandlingssystem har siden dannelsen af AES i 2016 været et vigtigt mål for regeringen og AES’ bestyrelse. ”Det er helt afgørende, at AES kan sikre et bedre forløb både for tilskadekomne og professionelle parter Derfor er jeg er meget tilfreds med, at vores teknologiske fundament nu er løftet til et tidssvarende niveau", siger AES’ bestyrelsesformand Bente Overgaard.

AES har siden sidste år behandlet et begrænset antal sager i det nye IT-system ANS, som løbende er blevet tilpasset og udviklet i en kontrolleret proces sammen med leverandøren, Netcompany. Det gamle system har kørt parallelt, og det lukkes nu ned i en tilsvarende kontrolleret proces i løbet af året.

Med det nye system indfrier AES en ”teknologisk gæld”, og det nye system afløser en række stærkt forældede teknologier med begrænset brugervenlighed og teknologiske muligheder. Det er ikke længere muligt at opgradere centrale komponenter til det gamle system, ligesom det ikke længere er muligt at finde tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere, der kan servicere systemet. Heller ikke i forhold til datasikkerhed lever det gamle system op til moderne standarder. Det har derfor været afgørende for AES at lukke systemet, så snart der fandtes en brugbar erstatning.

Det er første udgave af ANS, der sættes i drift nu, og systemet kan i begyndelsen have behov for forskellige tilpasninger. Der vil også være en periode, hvor AES tilpasser sin organisation og driftsprocesser til det nye system. Der opsamles løbende læring, både i forhold til selve systemet og i forhold til vores processer. I den sidste ende skal ANS bidrage til, at AES kan behandle sagerne mere effektivt.

Ellers vil kunderne mærke overgangen til det nye system som en fornyet selvbetjeningsløsning og et andet og mere tidssvarende udtryk i brevene fra AES. Samtidig giver systemet mere brugervenlighed for AES’ sagsbehandlere. Det vil også gå hurtigere at oplære nye sagsbehandlere. Samtidig kan det nye IT-system letteres tilpasses ny lovgivning og udnytte data til gavn for sagsbehandlingen.

Det nye IT-system, ANS, automatiserer en række processer i sagsbehandlingen men ikke selve afgørelsen. Alle afgørelser i arbejdsskadesager træffes fortsat af en sagsbehandler og er altid baseret på en juridisk vurdering.

Systemet bygger på Netcompanys standard sagsbehandlerplatform, GetOrganized.

ATP leverer teknisk og administrativ bistand til AES. Kontrakten om systemet er indgået mellem ATP og Netcompany i april 2019, og inkluderer 10 års drift og vedligehold.

Pressekontakt: Seniorpresserådgiver Christian Frederik Mortensen 20 56 87 02