Ankestyrelsen har undersøgt baggrunden for hjemvisninger af sager om erhvervsevnetab

I en ny praksisundersøgelse har Ankestyrelsen undersøgt 85 sager om erhvervsevnetab, som er hjemvist til AES. AES inddrager resultatet af undersøgelsen i sit videre arbejde.

Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny praksisundersøgelse, som undersøger baggrunden for, at sager om erhvervsevnetab hjemvises til AES.

En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender en sag tilbage til AES, hvorefter AES skal behandle og afgøre sagen igen. Det kan fx være fordi Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler oplysninger i sagen. En hjemvisning med henblik på yderligere oplysning af sagen fører ikke nødvendigvis til en ændret afgørelse.

I den nye praksisundersøgelse har Ankestyrelsen undersøgt 85 sager om erhvervsevnetab, som er blevet hjemvist til AES, fordi der manglede oplysninger i sagen.

Undersøgelsen konkluderer, at der i ca. 2/3 af de 85 sager ikke var hentet tilstrækkelige lægelige oplysninger. I disse sager har Ankestyrelsen vurderet, at AES skulle have indhentet yderligere lægelige oplysninger om tilskadekomnes forudbestående og/eller konkurrerende sygdom.

AES arbejder videre med resultaterne
AES’ kundecenterdirektør, Lisbet Dyerberg, siger om undersøgelsen: ”Vi afgør årligt ca. 25.000 sager om erhvervsevnetab, og Ankestyrelsen hjemviser ca. 1 % af disse. Det er sager, som kan være virkelig komplekse og indeholde meget vanskelige lægelige og juridiske vurderinger. Derfor er det også en konkret vurdering, hvad der skal indhentes i de enkelte tilfælde. Erhvervsevnetabssager har typisk meget lange sagsforløb, og derfor er det også vigtigt, at der ikke indhentes unødigt mange oplysninger, sådan at sagsbehandlingstiden forlænges,” siger Lisbet Dyerberg og fortsætter:

”Ankestyrelsens undersøgelse viser, at der ikke er et mønster i, hvilke lægelige oplysninger der mangler. Fokus for undersøgelsen er at vise eksempler, der kan understøtte faglig refleksion og læring hos AES. Derfor kan der heller ikke konkluderes, at AES generelt ikke følger anmodninger fra sagens parter, eller at der i alle tilfælde bør indhentes de oplysninger, sagens parter beder om. Når det er sagt, vil vi selvfølgelig bruge denne undersøgelse og de anbefalinger, den indeholder til at se på, hvordan vi kan justere og optimere vores sagsbehandling til gavn for de mennesker som er kommet til skade,” slutter Lisbet Dyerberg.

Afgørelser om erhvervsevnetab, som Ankestyrelsen har undersøgt, udgør ca. 4-5 procent af de sager der behandles i AES.

Læs Ankestyrelsens undersøgelse her


FAKTA om sager om erhvervsevnetab

  • AES afsluttede i 2021 ca. 53.000 arbejdsskadesager
  • AES træffer årligt ca. 25.000 afgørelser om tab af erhvervsevne
  • Langt hovedparten af AES’ afgørelser om tab af erhvervsevne påklages ikke til Ankestyrelsen
  • Ankestyrelsen behandlede i 2021 2.132 sager om tab af erhvervsevne
  • Ankestyrelsen tiltrådte 1.543 af AES’ afgørelser
  • Ankestyrelsen ændrede 358 af AES’ afgørelser  
  • Ankestyrelsen hjemviste 202 af AES’ afgørelser, hvoraf 145 blev hjemvist med begrundelse i manglende sagsoplysning