Arbejdsulykker i konkursramte forsikringsselskaber overtages af Garantifonden

Hvis et forsikringsselskab går konkurs eller får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikring, overtages administrationen fremover af Garantifonden.

Folketinget har den 1. juni 2021 vedtaget L193 om bl.a. ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

Lovændringen indebærer, at Garantifonden med virkning fra 1. juli 2021 overtager pligten til at tage en arbejdsulykkesforsikringsbestand under administration, hvis et skadesforsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed eller går konkurs.

Denne opgave har hidtil ligget hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Alpha Insurance og CBL Insurance

Garantifonden overtager samtidig administrationen af de arbejdsulykkesforsikringsbestande, som i dag administreres af AES. Det gælder forsikringsbestandene i Alpha Insurance og CBL Insurance.

Kontakt Garantifonden

Hvis der er sket en arbejdsulykke, hvor Alpha Insurance eller CBL Insurance var forsikringsselskab, og ulykken endnu ikke er anmeldt, skal Garantifonden c/o SLH hurtigst muligt kontaktes på garantifonden@slhdk.dk

Læs mere på Garantifondens hjemmeside