Brandfolks erhvervsmæssige risiko for udvikling af kræft

IARC (det Internationale agentur for kræftforskning) har netop offentliggjort et resumé af resultaterne af en kommende monografi 132 om brandfolks erhvervsmæssige udsættelse og udvikling af kræft.

IARC har netop offentliggjort et resumé af resultaterne af en kommende monografi 132 om brandfolks erhvervsmæssige udsættelse og udvikling af kræft. Den fulde monografi 132 forventes publiceret i 2023. 

Mange af de stoffer, som man er udsat for som brandmænd, er allerede optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Sygdommene, som ikke er optaget på fortegnelsen, kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til konkret vurdering af, om der er sammenhæng mellem arbejdet og sygdommen. Dette følger af AES’ og Erhvervssygdomsudvalgets tidligere drøftelser på området. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalget har derfor i flere år haft fokus på sager vedrørende brandfolk. 

Sager om kræftsygdomme hos brandfolk efter betydelig erhvervsbetinget udsættelse for asbest (lungekræft) eller asbest i mindre omfang (lungehindekræft) kan anerkendes efter fortegnelsen. Desuden kan kræft anerkendes som en erhvervssygdom efter fortegnelsen, hvis der har været en tilstrækkelig udsættelse for sod (lungekræft og hudkræft samt blærekræft) og tjæreprodukter (hudkræft). 

Det er derudover praksis at forelægge konkrete sager vedrørende brandfolk med lungekræft, kræft i lymfatisk væv (særligt Non-Hodgkins lymfom), blærekræft, prostatakræft og testikelkræft og modermærkekræft, hvis sagen ikke kan anerkendes efter erhvervssygdomsfortegnelsen. Sager vedrørende brystkræft, prostatakræft - og tyk- og endetarmskræft som følge af natarbejde forelægges også for Erhvervssygdomsudvalget til en konkret vurdering af, om sygdommen er forårsaget af arbejdets særlige art.   

AES forelægger desuden aktuelt konkrete sager for Erhvervssygdomsudvalget, hvis der er tale om en egentlig sygdom og udsættelse for PFAS. Det skyldes, at udsættelse for større mængder PFAS, særligt PFOA og PFOS, i flere undersøgelser er mistænkt for at være sygdomsfremkaldende.

Erhvervssygdomsudvalget forventes at se på den nye viden fra IARC, når den fulde monografi foreligger i 2023.   

Se mere på IARC’s hjemmeside:  

https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2022/07/pr317_E.pdf