Den 2. februar 2024 afskaffes "fuldmagt 88"

AES er nu klar med en teknisk løsning, der automatisk skjuler alle irrelevante personoplysninger i dokumenter, der udstilles i ”Se Sag”.

Den 2. februar markerer et vendepunkt. Forsikringsselskaber, der er part i en arbejdsskadesag, kan efter den dato tilgå sagens dokumenter i "Se Sag" uden først at skulle bede om fuldmagt fra den tilskadekomne.

Afskaffelsen af fuldmagt 88* er kulminationen på et længerevarende arbejde, hvor fornyelsen af vores sagsbehandlingssystem gør det muligt at forenkle og forbedre processer uden at gå på kompromis med kvalitet og den tilskadekomnes retssikkerhed.

Grundet en teknisk fejl blev afskaffelsen af fuldmagt 88 udskudt fra 30. januar til 2. februar 2024. Datoen i teksten ovenfor er derfor ændret efter fuldmagten blev endeligt afskaffet. 

Kort om fuldmagt 88 
Siden 2018 har forsikringsselskaber skullet anvende en fuldmagt fra den tilskadekomne for at få adgang til sagens oplysninger i AES’ selvbetjeningsløsning "Se Sag". Den såkaldte “fuldmagt 88”. Fuldmagten blev indført for at sikre personoplysninger i sagerne, men har medført et ekstra skridt i sagsbehandlingen.