Forhøjet folkepensionsalder giver forlængede arbejdsskadeerstatninger

Folkepensionsalderen i Danmark er blevet forhøjet. Derfor skal omkring 7.000 danskere have deres månedlige arbejdsskadeerstatninger forlænget eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt.

Den 31. december 2020 blev folkepensionsalderen i Danmark forhøjet fra 68 år til 69 år for personer, der er født 1. januar 1967 eller senere.

For de ca. 7.000 danskere som tidligere har fået erstatning for en arbejdsskade frem til pensionsalderen, betyder det, at de skal have deres månedlige erstatning forlænget eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt.

Den forhøjede folkepensionsalder på 69 år giver også ret til yderligere dækning af fremtidige permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler.

Hvem er omfattet?

For at få forlænget din månedlige erstatning eller have ret til ekstra engangsbeløb, skal alle de følgende punkter være opfyldt:

 • Du skal være omfattet af den forhøjede folkepensionsalder på 69 år. Det vil sige, at du skal være født 1. januar 1967 eller senere. Hvis du er født før denne dato, er din folkepensionsalder uændret, og du har ikke ret til forlænget erstatning eller ekstra engangsbeløb.
   
 • Du skal have været ude for en ulykke 1. januar 2004 eller senere, eller du skal have anmeldt en erhvervssygdom den 1. januar 2005 eller senere.
   
 • Du skal have modtaget en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (eller det tidligere Arbejdsskadestyrelsen), der giver ret til en endelig erstatning for tab af erhvervsevne - enten i form af et engangsbeløb eller i form af månedlige beløb
  eller
  Du skal have modtaget et engangsbeløb fra din arbejdsgivers forsikringsselskab, fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som erstatning for fremtidige permanente udgifter til behandlinger eller hjælpemidler.

Hvad skal du selv gøre?

Ret til forlængelse af månedligt beløb
Hvis du har ret til at få forlænget perioden med udbetaling af månedlige beløb i erstatning for tab af erhvervsevne, behøver du ikke gøre noget selv.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender et orienteringsbrev til dig og din arbejdsgivers forsikringsselskab. Herefter forlænger forsikringsselskabet automatisk perioden med udbetaling af månedlige beløb. Hvis du har en erhvervssygdom, forlænger Arbejdsmarkedets Erhvervssikring automatisk perioden med udbetaling af månedlige beløb.

Ret til yderligere engangsbeløb
Hvis du har ret til yderligere engangsbeløb i erstatning for tab af erhvervsevne, behøver du ikke gøre noget selv.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer en afgørelse om det, og sender afgørelsen til både dig og forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol. Herefter udbetaler forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beløbet til dig.

Ret til erstatning for permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler
Hvis du har ret til yderligere erstatning for fremtidige permanente udgifter til behandlinger eller hjælpemidler, skal du selv kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte AES på telefon 72 20 60 00 eller aes@atp.dk.

Om lovændringen

Den 31. december 2020 er folkepensionsalderen i Danmark forhøjet fra 68 år til 69 år for personer, som er født 1. januar 1967 eller senere.

Forhøjelsen af folkepensionsalderen er del af velfærdsreformen fra 2006, hvor folkepensionsalderen forhøjes i takt med stigningen i danskernes levealder.

Folketinget har den 21. december 2020 vedtaget forslag (L 105) til lov om ændring af lov om social pension, der indeholder en forhøjelse af folkepensionsalderen til 69 år for personer født 1. januar 1967 eller senere. Ændringen trådte i kraft fra den 31. december 2020.