Genoptagelse af særlige PTSD-sager

Som følge af en dom fra Vestre Landsret i juni 2020 kan en række sager om PTSD genoptages. Det gælder, hvis en sag er blevet afvist, fordi der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD.

Hvis du har fået afvist din sag om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) med den begrundelse, at der manglede tidsmæssig sammenhæng mellem traumatiske hændelser på dit arbejde og udviklingen af PTSD, kan du bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om at få din sag genoptaget.  Det kan f.eks. være, hvis der står i din afgørelse, at der er gået flere år, fra du var udsat for en belastning, og til du udviklede PTSD.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke nødvendigvis betyder, at din sag automatisk vil blive anerkendt. Genoptagelsen giver dig en mulighed for, at der kan blive kigget konkret på din sag igen.

Hvis AES genoptager din sag, er det med henblik på, at Erhvervssygdomsudvalget vil behandle din sag og foretage en konkret vurdering.

Hvad er tidsmæssig sammenhæng?

Tidsmæssig sammenhæng er tiden fra arbejdsbelastningen sluttede (f.eks. at du kom hjem fra international udsendelse, eller du var udsat for en voldsom hændelse på dit arbejde), og indtil du fik de første symptomer på PTSD og udviklede hele sygdommen PTSD (f.eks., at du begyndte at få søvnforstyrrelser, flashbacks eller andre symptomer på PTSD).

Hvorfor kan sagen genoptages?

Vestre Landsret har afsagt en dom i juni 2020, som ændrer på den måde, som AES tidligere har vurderet den tidsmæssige sammenhæng i sager om PTSD.

Erhvervssygdomsudvalget har i september 2020 på grund af dommen besluttet at bestille ny forskning om blandt andet den tidsmæssige sammenhæng mellem arbejdsbelastning og PTSD. Sådan et forskningsarbejde kan dog tage tid. Derfor har udvalget også besluttet, at de vil behandle sagerne konkret og individuelt, indtil de har resultaterne fra forskningen. Det er derfor, at du nu kan få genoptaget din sag

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at sagen kan genoptages på baggrund af landsretsdommen fra juni 2020:

  • Der skal være stillet diagnosen PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) af en psykiater
  • Sagen er tidligere afvist alene på manglende tidsmæssig sammenhæng
  • Der er ikke andre årsager til PTSD end belastningen på arbejdet

Udover, at du skal have diagnosen PTSD, skal du efter AES’ vurdering have været udsat for en relevant belastning i forbindelse med dit arbejde, som er bekræftet af arbejdsgiver eller vidner.

Muligheden gælder ikke kun veteransager, men alle afgjorte arbejdsskadesager om PTSD.

Hvad skal du gøre?

Du skal sende en e-mail til AES på aes@atp.dk, hvor du skriver dit cpr-nummer, og at du ønsker, at din sag skal genoptages på grund af landsretsdommen fra juni 2020. Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12).

Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget eller ej.

AES har desværre ikke teknisk mulighed for selv at finde de sager, der er afvist på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng.

Hvad hvis min sag ikke er afvist på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng?

I sådanne tilfælde kan du bede AES om at få din sag genoptaget, hvis du har nye oplysninger, som ikke har været behandlet i tidligere afgørelser. Din sag vil blive behandlet efter de almindelige regler om genoptagelse.