Kræft som følge af natarbejde

Nu kan konkrete sager om prostatakræft, tyk- og endetarmskræft som følge af natarbejde også forelægges for Erhvervssygdomsudvalget ud fra en konkret vurdering. Konkrete sager om brystkræft som følge af natarbejde forelægges fortsat efter gældende praksis for Erhvervssygdomsudvalget.

På sit principielle møde d. 8. december drøftede Erhvervssygdomsudvalget IARC’s (det internationale agentur for kræftforskning) monografi 124 om kræftsygdomme som følge af natarbejde.

Konklusionerne af monografi 124 gav ikke anledning til en ændring i den aktuelle fortegnelse, da der fortsat er begrænset evidens for, at natarbejde har en kræftfremkaldende effekt på mennesker.

Man fastholdt derfor den nuværende praksis for forelæggelse af sager om brystkræft som følge af natarbejde. Det betyder, at belastningen fortsat skal vurderes konkret i den enkelte sag.

IARC’s monografi 124 undersøgte også sammenhængen mellem natarbejde og udviklingen af prostatakræft og tyk- og endetarmskræft.

I monografien konkluderes det, at der er begrænset evidens for udviklingen af disse tre kræftformer som følge af natarbejde.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indstillede på den baggrund, at der fremover forelægges konkrete sager om prostata, tyk- og endetarmskræft som følge af natarbejde for Erhvervssygdomsudvalget.

Dette tilsluttede Erhvervssygdomsudvalget sig.

Læs mere om Erhvervssygdomsudvalget drøftelser i 2020
Her finder du en opsamling på de vigtigste emner som Erhvervssygdomsudvalget har drøftet i 2020.

Erhvervssygdomsudvalget drøftelser i 2020 – opsamling (pdf)