Medicinsk udredning om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) iværksættes på foranledning af dom fra Vestre Landsret af 26. juni 2020

Erhvervssygdomsudvalget har bestilt ny forskning om den tidsmæssige sammenhæng mellem arbejdsbelastninger og PTSD.

Erhvervssygdomsudvalget besluttede i september 2020 på baggrund af en dom fra Vestre Landsret af 26. juni 2020 som omhandler PTSD, at bestille ny forskning om den tidsmæssige sammenhæng mellem arbejdsbelastninger og PTSD.

Arbejdsmiljøforskningsfonden har offentliggjort, at ansøger på forskningsprojektet er en forskningsgruppe bl.a. fra Arbejdsmedicinsk klinik (AMK) Bispebjerg Hospital under ledelse af professor Jens Peter Bonde. Projektet forventes at være færdigt 1. juni 2021.

Genoptagelse af sager om PTSD

AES har tidligere orienteret om, at der som følge af dommen fra Vestre Landsret af 26. juni 2020 er mulighed for at genoptage en række sager om PTSD med henblik på, at de kan blive forelagt for Erhvervssygdomsudvalget. Det er en betingelse for, at sagen kan genoptages på baggrund af landsretsdommen fra juni 2020, at anerkendelse af PTSD tidligere er afvist, fordi der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD.

Muligheden for genoptagelse gælder ikke kun veteransager, men alle afgjorte arbejdsskadesager om PTSD.

Hvad skal du gøre for at få genoptaget din sag?

Du skal sende en e-mail til AES på aes@atp.dk, hvor du skriver dit cpr-nummer, og at du ønsker, at din sag skal genoptages på grund af landsretsdommen fra juni 2020.

Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12).

Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget eller ej. AES har desværre ikke teknisk mulighed for selv at finde de sager, der er afvist på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng.