Mulighed for genoptagelse i udvalgte sager om karpaltunnelsyndrom

Det er nu muligt at få genoptaget sager om karpaltunnelsyndrom, som tidligere er blevet afvist med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunne bekræfte diagnosen.

Erhvervssygdomsudvalget og AES besluttede på det principielle møde i december 2022, at tage en sætning ud af vejledningen om erhvervssygdomme i kapitel 6, afsnit 2 om karpaltunnelsyndrom.

Rettelsen betyder, at sager (som i øvrigt opfylder fortegnelsens krav) kan anerkendes, hvis den kliniske undersøgelse viser, at der er tale om diagnosen karpaltunnelsyndrom – uanset at nerveledningsundersøgelsen ikke kan bekræfte diagnosen karpaltunnelsyndrom.

Mulighed for genoptagelse
På baggrund af ovenstående kan der anmodes om genoptagelse af tidligere afviste sager om karpaltunnelsyndrom , hvis sagen er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunne bekræfte diagnosen. Det vil desværre ikke være muligt for AES at fremsøge sagerne, og du skal derfor selv henvende dig, hvis du ønsker din sag genoptaget.

Muligheden for genoptagelse gælder i alle afgjorte arbejdsskadesager om karpaltunnelsyndrom.

Hvad skal du gøre?
Du skal sende en e-mail til AES på aes@atp.dk, hvor du skriver dit cpr-nummer, og at du ønsker, at din sag skal genoptages. Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12). Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages.

Hvornår gælder ændringen i vejledningen?
Ovenstående ændring i vejledningen implementeres snarest muligt. Indtil ændringen effektueres har Erhvervssygdomsudvalget bemyndiget AES til at kunne behandle sager omfattet af ændringen uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget jf. arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 2, 1. led (gammel lov § 10, stk. 1, nr. 2, 1. led) og forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget § 11, stk. 3.