Mulighed for second opinion erklæring i veteransager, der er afvist efter arbejdsskadesikringsloven

Ankestyrelsen har i en konkret sag slået fast, at muligheden for en second opinion erklæring for veteraner og udsendte statsansatte både gælder i veteransager, der er afgjort efter særloven og efter arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har gennemgået tidligere afgørelser for at finde sager, der er afvist efter arbejdsskadesikringsloven, og hvor veteranen ikke er blevet tilbudt en second opinion erklæring. AES har desuden været i dialog med Ankestyrelsen om de sager, der er under behandling dér.

Det drejer sig i alt om mindre end 5 sager. AES kontakter de berørte veteraner direkte og tilbyder en second opinion erklæring.

Hvis du er veteran, og din sag er blevet afvist efter arbejdsskadeloven uden mulighed for second opinion erklæring, kan du også selv kontakte AES på aes@atp.dk .

Det er kun muligt at få én second opinion erklæring pr. sag. Muligheden gælder kun sager afvist efter den 1. januar 2018, hvor ordningen med second opinion blev indført som en mulighed.