Ny forskningsrapport giver ikke grundlag for at ændre Erhvervssygdomsfortegnelsen, men Erhvervssygdomsudvalget justerer forelæggelsespraksis

Erhvervssygdomsudvalget har drøftet en medicinsk udredningsrapport om blandt andet den tidsmæssige sammenhæng mellem de traumatiske hændelser og udvikling af PTSD. Rapporten giver ikke grundlag for at ændre Erhvervssygdomsfortegnelsen.

Udredningsrapporten konkluderer, at de fleste, som rammes af PTSD, udvikler nogle symptomer på PTSD indenfor det første år efter de traumatiske hændelser. Der er således ikke medicinsk dokumentation for at ændre Erhvervssygdomsfortegnelsens krav til PTSD, heller ikke vedrørende den tidsmæssige sammenhæng.

Ifølge rapporten kan der dog gå op til 3-10 år, før PTSD er fuldt udviklet. Det betyder, at et mindre antal sager, som ikke opfylder det tidsmæssige krav i fortegnelsen, nu kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til behandling. Dette gælder ikke kun veteransager, men alle sager om PTSD.

AES følger også fortsat Vestre Landsrets dom i en konkret sag i juni 2020. Det betyder, at også enkelte sager, som opfylder dommens kriterier, og hvor der går op til 15 år mellem de belastende begivenheder og udviklingen af symptomer på PTSD, kan forelægges.  

Du kan læse mere om rapporten og kriterierne for forelæggelse af sager om PTSD for Erhvervssygdomsudvalget her.

Genoptagelse af tidligere afviste sager

En sag kan genoptages, hvis anerkendelse af PTSD tidligere er afvist, fordi der ikke var tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD. Muligheden for genoptagelse gælder i alle afgjorte arbejdsskadesager om PTSD.

Hvis sagen både er afvist, fordi belastningen ikke har været tilstrækkelig, og fordi de tidsmæssige kriterier ikke er opfyldt, vil sagen som udgangspunkt ikke kunne genoptages.

Hvad skal du gøre?

Du skal sende en e-mail til AES på aes@atp.dk, hvor du skriver dit cpr-nummer, og at du ønsker, at din sag skal genoptages. Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12).

Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget eller ej. AES har desværre ikke teknisk mulighed for selv at finde de tidligere sager, der er afvist på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng.