Ny viden om lænderygsygdomme medfører ikke ændringer i praksis

Ny udredningsrapport giver ikke anledning til ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme eller i forelæggelsespraksis for Erhvervssygdomsudvalget.

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) drøftede på principielt møde i december 2022 en ny udredningsrapport om sammenhængen mellem arbejdsmæssige belastninger og udvikling af en kronisk lænderygsygdom med smerter.

Udredningsrapporten indeholder en grundig gennemgang af den nuværende viden om sammenhængen mellem arbejdsmæssige belastninger og udvikling af en kronisk lænderygsygdom med smerter. Resultaterne viste blandt andet, at tunge løft øger risikoen for udvikling af kronisk lænderygsygdom.

AES og Erhvervssygdomsudvalget var enige om, at rapporten ikke beskrev ny viden, der gjorde, at der skulle foretages ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme eller i forhold til forelæggelsespraksis.

Mere om udredningsrapporten
Udredningsrapporten hedder “Association between occupational exposures and chronic low back pain: a reference document”  og er udarbejdet som et systematisk review af Alexander Jahn, Johan Hviid Andersen, David Høyrup Christiansen, Andreas Seidler og Annett Dalbøge. Den blev præsenteret for udvalget på det principielle møde af Alexander Jahn og Annett Dalbøge.

Rapporten var bestilt af Erhvervssygdomsudvalget på principielt møde i maj 2020, og rapporten var således en opfølgning på AES’ og Erhvervssygdomsudvalgets ønske om ny viden på området.

Praksis
Kroniske lænderygsygdomme med smerter (lumbago/iskias, lumbal diskusprolaps, degenerativ lænderygsygdom) er optaget på gammel fortegnelse under gruppe E, punkt 11 a-d og tilsvarende på ny fortegnelse over erhvervssyg­domme under punkt B.1 De enkelte belastningskrav er nærmere uddybet i vejledning om erhvervssygdomme kapitel 3 for så vidt angår ny fortegnelse.