Post fra AES til e-Boks forsinket

På grund af en teknisk fejl hos vores eksterne postleverandør er en række breve fra AES blevet forsinket. Fejlen er nu løst, og brevene er kommet frem.

En række breve fra AES, som skulle have været udsendt til modtagernes e-Boks fra d. 22. til den 27. oktober, er blevet forsinket på grund af en teknisk fejl.

Fejlen er nu løst, og brevene blev udsendt d. 29. oktober og er nu landet i modtagernes e-Boks – men med op til syv dages forsinkelse.

Hvis du er blevet ramt af denne forsinkelse, skal du ikke gøre yderligere.

AES beklager fejlen, som skyldes et teknisk problem hos vores leverandør.