Posthåndtering forsinket hos AES

AES fik i begyndelsen af juni nyt IT-system til håndtering af post. I den forbindelse har ibrugtagningen desværre betydet, at en del post er blevet forsinket i AES’ system. AES arbejder lige nu på at håndtere den forsinkede post hurtigst muligt.

En del af AES’ kunder oplever lige nu, at AES endnu har ikke registreret den henvendelse de har sendt – fx en besvarelse vedrørende en arbejdsskadesag. Samtidig oplever nogle, at AES rykker for et svar, som allerede er sendt.

I nogle tilfælde har en fejl betydet, at sagsakter ikke vises korrekt i Se Sag.

Fejlen er nu rettet, og AES har sat ekstra medarbejdere ind for at håndtere den forsinkede post hurtigst muligt.

AES beklager de gener fejlen har medført.