Sygdomme som følge af udsættelse for PFAS kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget og tidligere sager kan genoptages

Erhvervssygdomsudvalget og AES har set nærmere på den seneste viden vedrørende udsættelse for perfluoralkylforbindelser (PFAS) - særligt PFOS og PFOA.

Udsættelse for PFAS er ikke omfattet af ny eller gammel erhvervssygdomsfortegnelse, og drøftelsen af den seneste viden på området førte ikke til ændringer, da der fortsat er begrænset evidens for, at PFAS kan være sygdomsfremkaldende.

AES kan efter en konkret vurdering forelægge sager for Erhvervssygdomsudvalget, hvis der har været tale om sygdom som følge af udsættelse for PFAS. Det skyldes, at udsættelse for større mængder PFAS, særligt PFOA og PFOS, i flere undersøgelser er mistænkt for at være sygdomsfremkaldende. Det fremgår endvidere af IARCs monografi 110, at der muligvis kan være en sammenhæng mellem udsættelse for større mængder PFOA og udvikling af testikelkræft og nyrekræft.

AES vil følge området tæt, og når der foreligger et tilstrækkeligt nyt vidensgrundlag, så vil AES og Erhvervssygdomsudvalget se på området igen.

Genoptagelse
Du kan få din sag genoptaget, hvis du har været udsat for PFAS, og du tidligere har fået din sag afvist. Muligheden for genoptagelse gælder i alle afgjorte arbejdsskadesager om PFAS, herunder også sager vedrørende PFOS og PFOA.

Hvad skal du gøre?
Du skal sende en e-mail til AES på aes@atp.dk, hvor du skriver dit cpr-nummer, og at du ønsker, at din sag skal genoptages. Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12).

Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget eller ej.

Fakta om PFAS

Perfluorerede stoffer er en stor gruppe kunstigt fremstillede såkaldte per- og polyfluoralkyl-forbindelser (perfluoroalkylated substances, PFAS). Gruppen består af 12 PFAS-stoffer, herunder PFOS (perfluorooctansulfonsyre), PFOA (perfluorooctansyre) og en lang række øvrige fluorerede forbindelser.