Takster for 2020

I 2020 fastholdes takstniveauet fra 2019 samlet set. Baggrunden er, at AES har opnået balance i både økonomi og sagsbehandling.

Bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har besluttet at indstille til beskæftigelsesministeren, at takstniveauet fra 2019 videreføres inklusive pris- og lønregulering.

Der indstilles mindre justeringer i de enkelte takster. Dette er begrundet i, at taksten skal afspejle de omkostninger, AES har ved sagsbehandlingen inden for de enkelte takstområder.

De nye takster for 2020, som Beskæftigelsesministeriet har sendt i høring, er:

Sagstype

Takt 2019

Takst 2020

Ulykkessager

9.180

9.600 kr.

Erhvervssygdomssager

5.800

5.480 kr.

Private erstatningssager, erhvervsevnetab

24.510

24.690 kr.

Private erstatningssager, mén

9.340

9.150 kr.

 

Baggrunden for taksterne i 2020

I dag ligger taksten på et niveau, der betyder, at der er balance mellem AES’ indtægter og omkostninger.

Bestyrelsen i AES har derfor vurderet, at en videreførelse af takstniveauet fra 2019 giver mulighed for fortsat at fastholde en balanceret afvikling af både de ”tunge” og de ”lettere” arbejdsskadesager – med den rette kvalitet i afgørelserne.

Samtidig sikres den nødvendige økonomi til at udvikle og sætte det nye sagsbehandlingssystem i drift.

Både en balanceret sagsafvikling og udviklingen af et nyt sagsbehandlingssystem er helt afgørende for, at AES kan skabe den bedst mulige kundeoplevelse for de mennesker, der kommer til skade på deres arbejde.

Samlet set bliver taksterne i 2020 derfor holdt på niveau med taksterne i 2019.