Takster for 2022

AES’ takster for 2022 fastholdes overordnet på samme niveau som i 2021.

Bestyrelsen for AES har indstillet til beskæftigelsesministeren, at takstniveauet fra 2021 samlet set fastholdes i 2022, mens der vil ske mindre justeringer i taksterne for de enkelte sagsområder.

Taksterne er fastsat på baggrund af, at AES’ indtægter og omkostninger skal balancere over en flerårig periode inden for hvert sagsområde.

De nye takster for 2022, som Beskæftigelsesministeriet har sendt i høring, er:

Sagstype

Takst 2021

Takst 2022

Gennemsnit

8.080

8.170

Ulykkessager

10.170 kr.

10.820 kr.

Erhvervssygdomssager

5.450 kr.

5.400 kr.

Private erstatningssager, erhvervsevnetab

20.120 kr.

22.870 kr.

Private erstatningssager, mén

8.300 kr.

6.750 kr.

 
Baggrunden for taksterne i 2022

Udgangspunktet for AES’ model for takstfastsættelse er, at indtægter og omkostninger skal balancere over en flerårig periode. Desuden er taksterne for hvert sagsområde fastsat under hensyntagen til den forventede sagsafvikling og sagstyngden (timer pr. sag) for de enkelte sagsområder.

Takstfastsættelsen vil medvirke til at sikre balance i sagsafviklingen på længere, hvilket understøtter, at AES kan behandle arbejdsskader så hurtigt som muligt og med den rette kvalitet i afgørelserne.

I taksterne indgår desuden, at AES kan afholde de omkostninger, der er forbundet med udvikling af det nye sagsbehandlingssystem (ANS) samt de tilhørende afskrivninger.