Takster for 2023

Bestyrelsen for AES har indstillet takster for behandlingen af arbejdsskadesager og private erstatningssager i 2023.

De nye takster for 2023, som er indstillet til beskæftigelsesministeren og nu er sendt i høring, er følgende:

Sagstype

Takst 2022

Takst 2023

Gennemsnit

8.170 kr.

8.810 kr.

Ulykkessager

10.820 kr.

11.860 kr.

Erhvervssygdomssager

5.400 kr.

5.420 kr.

Private erstatningssager, erhvervsevnetab

22.870 kr.

23.360 kr.

Private erstatningssager, mén

6.750 kr.

8.960 kr.


Baggrunden for taksterne i 2023

Udgangspunktet for AES’ model for takstfastsættelse er, at indtægter og omkostninger inden for de fire sagsområder skal balancere over en flerårig periode.

Takstfastsættelsen vil medvirke til at sikre balance i sagsafviklingen på længere sigt , hvilket understøtter, at AES kan behandle arbejdsskader så hurtigt som muligt og med rette kvalitet i afgørelserne. I taksterne indgår desuden, at AES kan afholde de omkostninger, der er forbundet med den fortsatte udvikling af det nye sagsbehandlingssystem (ANS).