Tidsfrister for lægelige oplysninger normaliseres

Siden 30. marts har sundhedssektoren haft en forlænget tidsfrist til at svare på henvendelser fra AES. Nu sættes tidsfristerne tilbage til det normale niveau.

Som følge af COVID-19-krisen har sundhedssektoren siden 30. marts haft en forlænget tidsfrist til at svare på henvendelser fra AES – fx i forbindelse med indhentning af lægeerklæringer.

Formålet har været at undgå at belaste sundhedsvæsenet unødigt.

På baggrund af den nuværende situation, hvor der ikke er kapacitetsproblemer i sundhedssektoren, går AES pr. 26. juni 2020 tilbage til de normale tidsfrister for svar. 

AES følger løbende situationen og orienterer, hvis det på et senere tidspunkt skulle blive aktuelt at forlænge fristerne igen.