Udbetaling af ekstraordinær hædersgave

I anledning af 80-årsdagen for Danmarks brud med den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig den 29. august 1943, bliver der udbetalt en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kr. til personer, der har ydet en særlig indsats under krigen.

Hædersgaven udbetales til tidligere modstandsfolk og personer, der har ydet en særlig indsats eller lidt særligt afsavn under besættelsestiden. Det drejer sig om tidligere modstandsfolk, indsatte i koncentrationslejre, tjenstgørende i allieret skibstjeneste m.fl. og deres efterladte.

Det er Folketinget der på initiativ fra Beskæftigelsesministeren har besluttet at udbetale hædersgaven.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring står sammen med Udbetaling Danmark for det praktiske i forbindelse med udbetalingen af den ekstraordinære hædersgave.

Hædersgaven på 10.000 kr. udbetales den 1. september 2023.