Honorar ved anmeldelse af erhvervssygdomme

Når du som læge eller tandlæge anmelder en erhvervssygdom, modtager du et honorar. Honoraret bliver automatisk udbetalt, når du anmelder via anmeldeportalen ESS på virk.dk.

Du slipper altså for besværet med at skulle indsende en elektronisk faktura.

Andre anmeldere er ikke berettiget til et honorar.

Obligatorisk digital anmeldelse

Det er obligatorisk at anmelde sygdomme via ESS, derfor modtager du heller ikke noget honorar, hvis du anmelder på andre måder - fx på papir.

Honorar for audiogrammer

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler honorar, hvis du uploader supplementsark og audiogrammer, når du anmelder via ESS.

Af tekniske årsager kan udbetalingen af disse honorarer være forsinkede i forhold til honoraret for selve anmeldelsen.

Upload af audiogram

Audiogrammer skal uploades samtidig med, at du anmelder.

Hvis det system, du laver audiogrammer i, kan gemme dem på computeren, kan du uploade de gemte filer direkte sammen med anmeldelsen.

Hvis du ikke kan gemme dem på computeren, kan du:

  1.    Printe audiogrammet ud
  2.    Scanne det fysiske print og gemme det som fx en pdf-fil
  3.    Uploade pdf-filen sammen med anmeldelsen

Har du problemer eller spørgsmål til den elektroniske anmeldelse eller upload af audiogrammer, kan du kontakte:

Tekniske support
Tlf.: 70 10 40 41 
Mandag - fredag: 9:00 - 12:00