Regninger for attester og behandlingsudgifter

Når du som læge eller tandlæge sender lægelige oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal du sende en regning med, så du kan modtage den rette betaling.

Det vil fremgå præcist af AES’ brev med anmodningen om de lægelige oplysninger, fx lægeerklæring 1 eller journaler, hvordan du får betalingen hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at du læser anmodningsbrevet fra os.

Honoreringen af regningen er forskellig i de enkelte situationer alt afhængig af hvem, der skal betale, fx et forsikringsselskab eller AES. Derfor får du hurtigst din honorering, hvis du følger vores anvisninger i brevet.

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Når du som læge eller tandlæge anmelder en erhvervssygdom bliver honoraret automatisk udbetalt, når du anmelder via ESS på virk.dk.

Andre anmeldere er ikke berettiget til et honorar.

Anmeldelse af arbejdsulykker

Hvis du som læge eller tandlæge anmelder en arbejdsulykke, skal regningen for anmeldelsen sendes til arbejdsgivers forsikringsselskab. Ulykker anmeldes via EASY på virk.dk.

Behandlingsudgifter

Hvis du er behandlende læge, og den tilskadekomne selv skal dække udgifterne for en behandling, kan den tilskadekomne i nogle tilfælde få sin arbejdsgivers forsikringsselskab til at dække udgiften.

Dette gælder også, hvis den tilskadekomne har udgifter til behandling hos fx en fysioterapeut.

Den tilskadekomne kan få dækket udgiften, da udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv. i nogle tilfælde er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Den tilskadekomne skal sende regningerne til sin arbejdsgivers forsikringsselskab i arbejdsulykkessager og til AES i erhvervssygdomssager.