Takster for behandlingen af arbejdsskadesager og private erstatningssager i 2024

Bestyrelsen for AES har indstillet takster for behandlingen af arbejdsskadesager og private erstatningssager i 2024

De nye takster for 2024, som er indstillet til beskæftigelsesministeren og nu er sendt i høring, er følgende:

Sagstype

Takst 2023

Takst 2024

Ulykkessager

11.860 kr.

12.380 kr.

Erhvervssygdomssager

5.420 kr.

5.660 kr.

Private erstatningssager, erhvervsevnetab

23.360 kr.

24.390 kr.

Private erstatningssager, mén

8.960 kr.

9.350 kr.

 

Udgangspunktet for takstfastsættelsen er, at AES’ indtægter og omkostninger skal balancere over en flerårig periode. I 2024 er taksterne alene pris- og lønreguleret.