Årsredegørelsen om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2023 er klar

Den årlige redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet beskriver de drøftelser, som Erhvervssygdomsudvalget og AES har haft i løbet af året, og den indeholder en kort statistik om de sager, som udvalget har behandlet i 2023.

Der blev afholdt 11 møder om konkrete sager i løbet af 2023. Erhvervssygdomsudvalget behandlede på disse møder i alt 234 konkrete sager. Her var 165 af sagerne psykiske syg­domme, hvoraf 17 sager var sager om psykisk sygdom hos veteraner. De resterende 60 sager var sygdomme i bevægeapparatet, lunger og kræftsygdomme. 191 sager blev indstillet til anerkendelse af udvalget. 

Erhvervssygdomsudvalget havde 2 principielle møder i 2023, og de væsentligste drøftelser var:

  1. Slidgigt i hofterne
  2. Kræftsygdomme
  3. Blodpropper i lunger og ben
  4. Hjerte-kar-sygdomme efter passiv rygning
  5. Psykiske sygdomme - forsinket PTSD 
     

Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser i 2023 medførte blandt andet udgivelse af en opdateret fortegnelse over erhvervssygdomme, som gælder fra 1. juli 2024 og kan findes her: 

Derudover opdateres vejledning om erhvervssygdomme. Den nye 19. udgave af vejledningen gælder også fra 1. juli 2024. 

Fakta: Hvad laver Erhvervssygdomsudvalget?

Erhvervssygdomsudvalget har til opgave at indstille til beskæftigelsesministeren, hvilke sygdomme der kan blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Når en sygdom er på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan AES anerkende den som en arbejdsskade.

Erhvervssygdomsudvalget behandler også konkrete arbejdsskadesager og kan her indstille sygdomme, som ikke er på erhvervssygdomsfortegnelsen, til anerkendelse.

Læs mere om Erhvervssygdomsudvalget