Arbejdsskadestatistikken for 2020 er klar

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) statistik over arbejdsskadesager i 2020 kan nu læses på vores hjemmeside.

Af statistikken fremgår det blandt andet, at AES i 2020 tilkendte godtgørelser og erstatninger for 4 milliarder kroner.

Derudover fremgår det, at der i 2020 blev anmeldt 17.300 nye sager om ulykker og 16.700 nye sager om erhvervssygdomme.

For ulykkerne ligger anerkendelsesprocenten i 2020 på 74 pct. og for erhvervssygdomme er den 24 pct.

Årsstatistikken dækker perioden 2014 til 2020, og her kan du dykke ned i tallene for de forskellige typer af arbejdsulykker, erhvervssygdomme og erstatninger.

Læs arbejdsskadestatistikken for 2020 (pdf)

Se tidligere statistikker
 

Dyk selv ned i statistikken

AES har udviklet en interaktiv arbejdsskadestatistik. Her kan du skræddersy dit eget statistiske overblik ud fra AES’ tal.

Du kan fx kombinere variabler som køn, alder og region med data om ulykker, erhvervssygdomme og erstatninger.

Gå til den interaktive arbejdsskadestatistik