Årsstatistik

Arbejdsskadestatistikken indeholder opgørelser over de arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Her finder du Arbejdsmarkdets Erhvervsikrings årlige statistikker over udviklingen på arbejdsskadeområdet.

AES Arbejdsskadestatistik 2019

AES Arbejdsskadestatistik 2018

AES Arbejdsskadestatistik 2017

AES Arbejdsskadestatistik 2016