Sikker post

Hvis du vil sende os en e-mail med personfølsomme oplysninger, fx CPR-nummer, skal du sende den som sikker post. På den måde er det kun dig selv og os, der kan læse mailen.

Du kan sende sikkert til os på flere måder:

 • Se Sag
  Send besked til os via Se Sag. Har du adgang til Se Sag, kan du her svare på henvendelser fra os eller sende oplysninger til os, der er relevante for sagen. Du får en kvittering, når du har sendt oplysningerne til os via Se Sag.
   
 • Din egen postkasse
  Du kan sende en sikker e-mail til aes@atp.dk 
  Vær opmærksom på, at du kun kan sende sikkert, hvis dit eget mailprogram er sat op til at kunne sende sikkert.
   
 • Digital Post
  For tilskadekomne/borger: Digital Post på borger.dk
  For professionelle: Digital Post på Virk
   
 • e-Boks, Mit.dk, borger.dk eller Virk
  Log ind på e-Boks, Mit.dk, borger.dk eller Virk og klik på "Skriv ny post". Herefter vælger du S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som modtager og skriver din besked. Du finder S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i kategorien 'Stat' eller 'Statslige myndigheder'.
   

Vi besvarer digitale henvendelser så hurtigt som muligt.

Når vi modtager en henvendelse, bliver den sendt ud til det team eller sekretariat, som kan svare på den. Hvor hurtigt teamet eller sekretariatet kan svare på henvendelsen varierer alt efter, hvad henvendelsen drejer sig om.

Har du spørgsmål til din sag, kan du se din arbejdsskadesag, læse dine breve mv. ved hjælp af Se Sag.