Årsredegørelsen om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2020 er klar

Den årlige redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet beskriver de drøftelser, som Erhvervssygdomsudvalget og AES har haft i løbet af året, og indeholder statistik om de sager, som udvalget har behandlet i 2020.

Der er i alt afholdt 10 møder om konkrete sager i løbet af 2020. Erhvervssygdomsudvalget har på disse møder i alt behandlet 233 konkrete sager. Her har 193 af sagerne omhandlet psykiske sygdomme, hvoraf 8 sager var sager om psykisk sygdom hos veteraner. De resterende 40 sager har omhandlet sygdomme i bevægeapparatet, lunger og kræftsygdomme, hvoraf 5 har handlet om brystkræft efter natarbejde.

214 sager er blevet indstillet til anerkendelse af udvalget, mens 19 er blevet indstillet til afvisning. Derudover er 6 sager enten udsat eller trukket på mødet.

Erhvervssygdomsudvalget har i 2020 afholdt 4 principielle møder. De væsentligste principielle drøftelser, som AES og Erhvervssygdomsudvalget har haft i 2020, beskrives i redegørelsen under 3 temaer:

1. Psykisk sygdom

2. Kræftsygdomme

3. Erhvervsbetinget astma

Drøftelserne har blandt andet ført til ændring af den aktuelle fortegnelse, idet blod- og lymfekræft efter udsættelse for styren og styren-7,8-oxid blev optaget på fortegnelsen som nye punkter.

Læs årsredegørelsen her

Fakta: Hvad laver Erhvervssygdomsudvalget?

Erhvervssygdomsudvalget har til opgave at indstille, hvilke sygdomme der kan blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Når en sygdom er på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan AES anerkende den som en arbejdsskade.

Erhvervssygdomsudvalget behandler også konkrete arbejdsskadesager, og kan her indstille sygdomme, som ikke er på erhvervssygdomsfortegnelsen, til anerkendelse.

Læs mere om erhvervssygdomsudvalget