Årsredegørelsen om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2022 er klar

Den årlige redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet beskriver de drøftelser, som Erhvervssygdomsudvalget og AES har haft i løbet af året, og den indeholder en kort statistik om de sager, som udvalget har behandlet i 2022.

Der blev afholdt 10 møder om konkrete sager i løbet af 2022. Erhvervssygdomsudvalget behandlede på disse møder i alt 229 konkrete sager. De180 af sagerne omhandlede psykiske sygdomme, hvoraf 21 sager var sager om psykisk sygdom hos veteraner. De resterende 49 sager omhandlede sygdomme i bevægeapparatet, lunger og kræftsygdomme, hvoraf 8 sager var om brystkræft efter natarbejde.

182 sager blev indstillet til anerkendelse af udvalget, mens 39 blev indstillet til afvisning. Derudover blev 8 sager enten udsat eller trukket på mødet.

Erhvervssygdomsudvalget havde 3 principielle møder i 2022.De væsentligste principielle drøftelser, som AES og Erhvervssygdomsudvalget har haft i 2022, beskrives i redegørelsen under 5 temaer:

  1. Hudområdet
  2. El-skader
  3. Lænderygsygdomme og sygdomme i øvre bevægeapparat
  4. Hjerterytmeforstyrrelse
  5. Psykiske sygdomme (herunder PTSD)

Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser i 2022 medførte blandt andet udgivelse af en ny vejledning om erhvervssygdomme. Den nye 18. udgave af vejledningen gælder fra 1. juli 2023 og kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9427

 

Læs hele årsredegørelsen her

Fakta: Hvad laver Erhvervssygdomsudvalget?

Erhvervssygdomsudvalget har til opgave at indstille, hvilke sygdomme der kan blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Når en sygdom er på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan AES anerkende den som en arbejdsskade.

Erhvervssygdomsudvalget behandler også konkrete arbejdsskadesager og kan her indstille sygdomme, som ikke er på erhvervssygdomsfortegnelsen, til anerkendelse.

Læs mere om erhvervssygdomsudvalget