AES ændrer praksis i veteransager: Ingen frist for at få second opinion fra speciallæge

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en second opinion speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet erklæringen.

Siden 2018 har vi i AES haft en frist på 5 år for at indhente en second opinion speciallægeerklæring i sager, som var afgjort efter særloven (Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion).

Vi har på baggrund af to afgørelser fra Ankestyrelsen undersøgt den hidtidige praksis, og vi vurderer, at der ikke gælder en 5-årig frist i forhold til tilbud om en second opinion fra en speciallæge.

Du kan have ret til en second opinion

Vi har identificeret et meget lille antal sager, hvor tilskadekomne på grund af den tidligere praksis enten har fået afslag på ønsket om en second opinion speciallægeerklæring eller ikke har fået tilbuddet. Vi skriver direkte til de pågældende med tilbud om at få en second opinion speciallægeerklæring.

Der kan dog være sager, som vi ikke har kunnet identificere. Så hvis du som tidligere udsendt soldat eller anden statsansat med en mulig sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion tidligere har fået afvist din sag efter særloven og har fået afslag på eller ikke er blevet tilbudt en second opinion speciallægeerklæring, opfordrer vi til, at du henvender dig til os.

Det samme gælder, hvis du på grund af 5-års fristen selv har undladt at bede om eller sige ja til en second opinion speciallægeundersøgelse.

Vi gør opmærksom på, at en ny afgørelse på baggrund af en second opinion godt kan føre til samme resultat som den tidligere afgørelse.

Hvad skal du gøre?

Du kan læse mere om second opinion her.

Hvis ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl om noget, så er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 72 20 60 00.