Genoptagelse af afviste veteransager

Som led i regeringens initiativer på veteranområdet har du ret til en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tidligere har afvist en psykisk sygdom som en arbejdsskade.

Det betyder, at afviste sager kan genoptages.

Muligheden for at få genoptaget sagen, indebærer retten til en ekstra speciallægeundersøgelse hos en speciallæge i psykiatri - en second opinion.

Ligesom ved en almindelig speciallægeerklæring bliver du indkaldt til en samtale, hvorefter lægen udarbejder en erklæring på baggrund af undersøgelsen og de øvrige dokumenter i sagen.

Du får tilsendt en liste af en række særligt udpegede speciallæger, hvor du kan vælge den, der skal foretage undersøgelsen. Det er AES, der bestiller tid og sender sagens dokumenter til speciallægen.

Speciallægen laver en ny lægelig vurdering af din psykiske sygdom og de belastninger, du har været udsat for under udsendelsen, som er uafhængig af den tidligere psykiatriske undersøgelse. En second opinion.

Selvom du får en ny vurdering af en psykiater, er det ikke sikkert, at din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade efter loven. AES skal fortsat vurdere, om din sag kan anerkendes ud fra alle sagens oplysninger.

Du kan få din sag genoptaget, hvis:

  • Du er veteran
  • Du tidligere har været udsendt til krigsdeltagelse
  • Du har en psykisk sygdom
  • Din sag tidligere har været afvist
  • Du ikke tidligere har fået en second opinion

Det skal du gøre for få din sag genoptaget:

  • Du skal kontakte AES på aes@atp.dk
  • Du kan evt. bede din fagforening eller Veterancentret om hjælp