Fortegnelsen over erhvervssygdomme

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal vurdere, om en sag om psykisk sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, tager vi udgangspunkt i, om sygdommen er på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

På fortegnelsen over erhvervssygdomme findes i dag to psykiske sygdomme:

  • Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
  • Depression som følge af krigsdeltagelse

Læs mere om sygdommene i fortegnelsen over erhvervssygdomme:

Eksempel - Sag anerkendt efter erhvervssygdomsfortegnelsen (PTSD):
En tilskadekommen havde igennem mange år arbejdet som fængselsfunktionær. Blandt andet i en arrest, hvor arbejdet var meget stressende og hvor der forekom trusler, voldsepisoder og lignende. Efterfølgende var han ansat i et fængsel, hvor han først var udsat for vold, håndgranatangreb og skud med automatvåben. Desuden var han den første på stedet, da en indsat forsøgte at begå selvmord. Af speciallægeerklæringen fremgår det, at diagnosen er posttraumatisk belastningsreaktion.

Sagen kan anerkendes efter fortegnelsen. Den tilskadekomne har både været udsat for trusler om vold og vold samt exceptionelt svære psykiske påvirkninger i øvrigt. Han udviklede symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion, og der er god overensstemmelse mellem den psykiske sygdom og belastningerne på arbejdet.

Anerkendelse af psykiske sygdomme uden for fortegnelsen

Andre psykiske sygdomme har nogle af de samme symptomer som dem på fortegnelsen, men hvis du ikke får stillet diagnosen PTSD eller depression som følge af krigsdeltagelse, kan AES ikke anerkende sygdommen efter fortegnelsen.

I de tilfælde overvejer AES i stedet, om sagen kan anerkendes uden for fortegnelsen. Hvis vi mener, at det er muligt, forelægger vi sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Udvalget gennemgår hver enkelt sag og vurderer, om den kan anerkendes. For at udvalget kan anerkende en sag, skal sygdommen udelukkende, eller i overvejende grad, skyldes arbejdets særlige art.