Veteraner og PTSD

For veteraner gælder der nogle særlige regler, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tage stilling til arbejdsskadesager om Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Blandt andet er dokumentationskravet lempet. Det betyder, at AES kan anerkende PTSD som en arbejdsskade alene på baggrund af en psykiatrisk speciallægeerklæring, hvor det fremgår, at sygdommen sandsynligvis er opstået i forbindelse med udsendelsen.

Det betyder ikke noget, hvornår lægeerklæringen er blevet udstedt – også selvom den først er udstedt flere år efter, at du er kommet hjem. Hvis der er tvivl om, hvornår sygdommen er brudt ud, fordi der er flere forskellige lægeoplysninger i sagen, kan AES indhente en ny psykiatrisk speciallægeerklæring.

Forsinket PTSD

Forsinket PTSD kan også anerkendes som en arbejdsskade. Det betyder, at der skal være opstået symptomer på PTSD indenfor 6 måneder, men det fulde omfang af PTSD først er opstået inden for få år efter, at belastningen er stoppet.

Andre sager der kan anerkendes

AES har også mulighed for at anerkende andre sager om PTSD og depression efter en konkret vurdering. Det drejer sig om følgende typer af sager:

  • Sager, hvor veteranen har haft symptomer på PTSD inden for 6 måneder, men hvor den pågældende ikke har udviklet PTSD i fuldt omfang inden for få år, men fx først 3 til 4 år senere. Disse sager vil eventuelt kunne anerkendes som PTSD eller som en såkaldt belastningsreaktion
  • Sager, hvor veteranen ikke har haft symptomer på PTSD inden for 6 måneder, men hvor den pågældende har udviklet PTSD i fuldt omfang på et senere tidspunkt. Her vil det have betydning, hvor lang tid der går, inden sygdommen udvikler sig
  • Sager, hvor veteranen har udviklet depression efter at have været udsat for exceptionelle belastninger

Der kan fortsat være sager, som AES afviser. Det kan fx være tilfælde, hvor det lægeligt vurderes, at veteranen lider af en anden psykisk sygdom, der erfaringsmæssigt ikke kan opstå som følge af arbejdsmæssige belastninger.

Læs mere