Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykisk sygdom, der kan opstå efter voldsomme hændelser af katastrofelignende karakter. Det kan fx være krigshandlinger, overfald eller voldsomme ulykker.

Posttraumatisk belastningsreaktion som arbejdsskade

PTSD kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis du som følge af dit arbejde eller forhold på arbejdet har været udsat for enten:

  • Traumatiske begivenheder
  • Situationer af kortere eller længere varighed, der var af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur

Det kan være:

  • Voldsomme trusler, der giver en følelse af at være i fare (fx krigshandlinger, beskydning eller farefuld kørsel i områder med miner)
  • Redningsarbejde i katastrofeområder med voldsomme belastninger eller ved udsættelse for vold eller trusler om vold.

For at få diagnosen PTSD skal sygdommen opstå inden for 6 måneder efter, at du har været udsat for sådanne begivenheder eller situationer. Det er også muligt at få anerkendt forsinket PTSD, hvis symptomerne på PTSD er opstået inden for 6 måneder og sygdommen er fuldt ud til stede inden for få år.

PTSD kan også forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Kravene til belastningen er de samme som på fortegnelsen. Det vil sige, at symptomerne skal debutere indenfor de første 6 måneder og sygdommen skal være fuldt ud til stede indenfor 3-4 år, eller der skal være symptomdebut efter 6 måneder, men fuld diagnose indenfor 1-2 år.

Hvis sygdommen optræder helt uden symptomer i de første 6 måneder, er kravene til diagnosen ikke opfyldt, ifølge fortegnelsen over erhvervssygdomme. Stilles PTSD-diagnosen senere, vil den derfor ikke være omfattet af fortegnelsen.