Psykiske skader - diagnoser

Psykiske skader er ofte svære at vurdere, fordi sygdommen kan være svær at beskrive og fordi den udvikler sig over tid.

Gener kan svinge over tid, og kan være udtryk for forskellige påvirkninger. Det har blandt andet stor betydning, hvordan man selv evner at tackle personlige kriser, samt hvilke andre private forhold (skilsmisse, dødsfald m.v.) der påvirker de nuværende psykiske gener.

Hertil kommer, at de fleste psykiske sygdomme kan opstå uden kendt ydre årsag.

Udover sygdommene på fortegnelsen over erhvervssygdomme, forholder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sig til en lang række andre diagnoser og uspecifikke symptomer, fx:

  • Akut belastningsreaktion
  • Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
  • Uspecificeret belastningsreaktion
  • Depression
  • Personlighedsændring efter katastrofeoplevelser
  • Tilpasningsreaktion

Kravene til diagnoserne er defineret af verdenssundhedsorganisationen WHO (ICD 10-listen).

Du kan finde mere information om diagnoserne i Vejledningen for erhvervssygdomme kapitel 8: