Erstatning ved psykiske sygdomme

Hvis du får anerkendt din psykiske arbejdsskade, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samtidig vurdere, om du har fået varigt mén og om du har mistet noget af din erhvervsevne på grund af arbejdsskaden.

Varigt mén over 5 % udløser en godtgørelse, mens tab af erhvervsevne over 15 % kan udløse erstatning.

Du har også mulighed for at få dækket dine udgifter til behandling undervejs.

Læs mere: